Firmy - Reklama, marketing


... Executive Search? Jest to sposób rekrutacji pracowników, która polega na bezpośrednim doborze kandydatów na poszukiwane stanowiska szczebla kierowniczego. Jak już sama nazwa wskazuje istotny jest tutaj szczebel rekrutacji. Ze względu na długotrwały proces wyszukiwania pracowników o odpowiednich predyspozycjach stosowana jest zazwyczaj w rekrutacji na stanowiska średniego i wysokiego szczebla. Ta metoda jest wykorzystywana przez firmy rekrutacyjne, gdy pracodawcy zależy na odnalezieniu potencjalnego ...
2. Istota i specyfika public relations
(Blog/Marketing Internetowy)
Public relations, oznaczany często skrótem PR, stanowi jeden z instrumentów promocji w komunikacji marketingowej. Choć wymienia się go dopiero na czwartym miejscu po reklamie, promocji sprzedaży i sprzedaży osobistej pod względem skuteczności, to pełni znaczącą funkcję na rynku dóbr oraz usług konsumpcyjnych.W ogromny uproszczeniu, można stwierdzić, że promocja firmy (określana właśnie terminem public relations), to zabieganie o przychylność zewnętrznego i wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa. ...
... się do czyjejś krzywdy czy cierpienia zwierząt. Z reguły skupiamy się na dostępności produktu i cenie, nie przywiązując wagi do warunków, w jakich został wyprodukowany oraz czy był testowany na zwierzętach. Wiele produktów ogólnie dostępnych produkowanych jest przez firmy, które nie szanują swoich pracowników - nie zapewniają im godziwych warunków pracy i płacy, nie szanują, też konsumentów oferując im towar niskiej jakości lub bubel. Świadomy konsument, któremu nie będzie obojętne pochodzenie produktu, ...
4. Firmy
(Artykuły nieprzypisane)
Firmy  ...
...
...