Firmy - Reklama, marketing


... do czyjejś krzywdy czy cierpienia zwierząt. Z reguły skupiamy się na dostępności produktu i cenie, nie przywiązując wagi do warunków, w jakich został wyprodukowany oraz czy był testowany na zwierzętach. Wiele produktów ogólnie dostępnych produkowanych jest przez firmy, które nie szanują swoich pracowników - nie zapewniają im godziwych warunków pracy i płacy, nie szanują, też konsumentów oferując im towar niskiej jakości lub bubel. Świadomy konsument, któremu nie będzie obojętne pochodzenie produktu, ...
2. Firmy
(Artykuły nieprzypisane)
Firmy  ...