Firmy - Reklama, marketing


1. Istota i specyfika public relations
(Blog/Marketing Internetowy)
Public relations, oznaczany często skrótem PR, stanowi jeden z instrumentów promocji w komunikacji marketingowej. Choć wymienia się go dopiero na czwartym miejscu po reklamie, promocji sprzedaży i sprzedaży osobistej pod względem skuteczności, to pełni znaczącą funkcję na rynku dóbr oraz usług konsumpcyjnych.W ogromny uproszczeniu, można stwierdzić, że promocja firmy (określana właśnie terminem public relations), to zabieganie o przychylność zewnętrznego i wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa. ...
2. Marketing Internetowy - wprowadzenie
(Blog/Marketing Internetowy)
Wszystkie przedsiębiorstwa wcześniej czy później pochylają się w obecnej dobie nad promocją czy sprzedażą w globalnej sieci. Nie jest to już działanie dodatkowe lecz zasadnicze. Rozwój Internetu stwarza wyzwania dla firm do kreowania ich przemyślanych strategii marketingowych.W porównaniu z tradycyjnym marketingiem zmienia się zasadniczo charakterystyka strategii marketingu - znacznie większa jest liczba informacji. Internet stworzył bowiem wielkie wyzwania dla marketingu i wprowadza ustawicznie ...
...
...