Program księgowy, kadry i płace

Programy dla biznesu - program księgowy, program kadrowo-płacowy.

Każdy pokazywany przez nas produkt ( program księgowy, program kadrowy, program płacowy, program magazynowy ) to zwykle efekt końcowy wielokrotnie dyskutowanych koncepcji, pomysłów i rozwiązań. Zanim powstanie, konieczne jest zestawienie listy wszystkich niezbędnych elementów, z których program ma się składać oraz zadań, do których wykonywania ma służyć.

W praktyce oznacza to przygotowanie planów realizacji oddzielnych części przez kilka osób lub nawet kilka zespołów roboczych. Najczęściej tak właśnie wygląda tworzenie złożonych pakietów oprogramowania.

Wewnętrzne testy są wykonywane w firmie. Programy w takiej postaci to tak zwane wersje alfa. Po serii pierwszych testów następuje kolejna. Jest to już wersja beta, która trafia do użytkowników komputerów. Użytkownicy sprawdzają od strony praktycznej, czy dany program funkcjonuje poprawnie: badają działanie jego funkcji, narzędzi i poleceń. Notują zauważone braki i niedociągnięcia, po czym przekazują swoje spostrzeżenia, a firma dokonuje odpowiednich korekt.

Zapraszamy do bezpłatnego testowania programów, których możliwości są dostosowane do potrzeb klientów. Programy są ustawicznie udoskonalane i modyfikowane. Tworzą modułowo spójną całość.

Nazwa firmy:
Programy dla firm - Index
Galeria (1)
Mapa dojazdu
Komentarze (0)

Skomentuj wpis