Rekrutacja kadry menadżerskiej i pracowników - Direct i Executive Search

Rekrutacja kadry menadżerskiej i pracownikówRekrutacja metodą Direct Search jest w Polsce coraz bardziej popularna. W zasadzie jeszcze kilka lat temu pozyskiwanie pracowników metodą Direct Search lub przy pomocy headhunterów były zarezerwowane przede wszystkim dla rekrutacji na bardzo wysokie stanowiska menadżerskie lub dyrektorskie.

Jednak obecnie widać zmieniające się trendy. Trochę za sprawą zmiany podejścia branży human resources. Największą jednak rolę odegrały media społecznościowe. W szczególności media branżowe biznesowe, które wraz z szybko postępującym rozwojem rozbudowanych i nowoczesnych narzędzi rekrutacyjnych zmieniły to postrzeganie, co spowodowało, że Executive Search możliwe jest do zastosowania praktycznie przy każdej rekrutacji.

W szczególności jednak metoda ta jest bardzo popularna w branżach nowych technologii. Warto dowiedzieć się czym jest ta metoda, jak działa oraz w jaki sposób metoda bezpośredniego dotarcia do odpowiedniego kandydata na poszukiwane stanowisko jest popularna.

Czym więc jest więc Executive Search?

Jest to sposób rekrutacji pracowników, która polega na bezpośrednim doborze kandydatów na poszukiwane stanowiska szczebla kierowniczego. Jak już sama nazwa wskazuje istotny jest tutaj szczebel rekrutacji. Ze względu na długotrwały proces wyszukiwania pracowników o odpowiednich predyspozycjach stosowana jest zazwyczaj w rekrutacji na stanowiska średniego i wysokiego szczebla.

Ta metoda jest wykorzystywana przez firmy rekrutacyjne, gdy pracodawcy zależy na odnalezieniu potencjalnego kandydata, który posiada specjalistycznych umiejętnościach i unikalne predyspozycje. Trzeba jednak pamiętać, że zazwyczaj rekrutacja na konkretne stanowisko w firmie odbywa się drogą wewnętrzną. W przypadku, gdy takiego pracownika nie uda się wyłonić w szeregach własnej kadry, szuka się pracowników poza firmą. Za pozyskiwanie pracowników odpowiedzialne są w większości przypadków zewnętrzne firmy rekrutacyjne (czasami zajmują się tym działy rekrutacyjne firm), jednak kluczową rolę w doborze odpowiedniego kandydata odgrywają zespoły projektowe, które pracują nad stworzeniem odpowiedniej grupy kandydatów.

Dlaczego poszukiwanie pracowników na stanowiska wyższego szczebla jest tak popularna w branżach nowych technologii?

Powodem jest to, że w dziedzinie nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się technologii poszukiwani są kandydaci, którzy posiadają wyjątkowe umiejętności, specyficzne predyspozycje, mają ponadprzeciętną wiedzę oraz unikalne podejście do pracy. Dlatego wyszukiwanie tego typu pracowników i ich pozyskiwanie za pomocą tej metody jest tak często stosowane.

Zespoły projektowe pracujące nad szukaniem odpowiednich kandydatów bardzo często korzystają z serwisów społecznościowych branżowych, w których to pracownicy umieszczają informacje o ścieżce swojej kariery oraz o swoich umiejętnościach. Oprócz tego poszukiwania często odbywają się przez penetrację firm konkurencyjnych, które w swoich kadrach mogą mieć odpowiednich kandydatów.